Imprezy integracyjne – Gry integracyjne

     Doskonałą formą podsumowania i wykazania efektu synergii są gry integracyjne. Są to proste zabawy, które często na początku uczestnicy traktują lekceważąco, jednak po ich zakończeniu i osiągnięciu celu dostrzegają ich niebanalne znaczenie.

     Są to zajęcia prowadzone przez trenerów i psychologów, mające na celu ukazanie na przykładzie trwającej imprezy jak ważne jest działanie w grupie i o ile lepsze efekty można przez to osiągnąć. Podczas tych niepozornych zabaw pracodawca może poznać strukturę grupy, dzięki czemu w przyszłości jeszcze lepiej będzie umiał nią zarządzać. Wiele z gier są to projekty autorskie naszych trenerów. Stworzone zostały na podstawie wieloletnich doświadczeń i obserwacji.