Imprezy integracyjne

Co to jest impreza integracyjna?

  Integracja – od łacińskiego integrare – scalić Integracja to budowanie między ludźmi określonej więzi. Jaka ma to być więź? Jak ją zbudować? Odpowiedź na to pytanie zawiera się w określeniu celu imprezy.
  Budowanie nowego zespołu – wyjazd organizuje się po to, by ludzie mogli poznać się w nieformalnej atmosferze, zbudować fundamenty wzajemnego zaufania, zdefiniować zasady pracy w nowym zespole.
  Usprawnienie pracy istniejącego zespołu – chodzi o rozwój silnych cech zespołu i wyeliminowanie “zgrzytów”. Efektem wyjazdu będzie refleksja nad dotychczasową pracą zespołu i konkretne propozycje usprawnień.
  Zdefiniowanie ról zespołowych – Wyjazd pozwoli wszystkim uczestnikom znaleźć swoje miejsce w zespole. Dzięki temu nie będą marnować energii na wchodzenie w role do których nie są predysponowani. Chodzi też o wyeliminowanie konfliktów wynikających z tego, że kilka osób walczy o tę samą rolę w zespole
  Integracja całej firmy – Wyprawa będzie kreować wśród pracowników poczucie wspólnoty i jedności całej firmy, lojalność wobec pracodawcy i dumę z pracy w danej firmie. To forma patriotyzmu w firmie
  Poprawa komunikacji miedzy wydziałami – Chodzi tu o poprawę komunikacji miedzy działami w firmie, tak aby np. pracownik marketingu i finansów poznali się lepiej podczas wyprawy, co pozwoli im w firmie lepiej współpracować. Często pracownicy różnych działów nie znając się, nie umieją znaleźć wspólnego języka, a co za tym idzie ich działania w firmie nie są skoordynowane.
  Integracja zespołu powstałego z dwóch innych – to sytuacja kiedy po fuzji firm dwa zespoły, które do niedawna ze sobą konkurowały, muszą nauczyć się współdziałać. Celem tej integracji jest zapobieżenie niezdrowej konkurencji pomiędzy tymi grupami.
  Utrzymanie motywacji w momencie zmian i kryzysów – wyjazdy takie organizuje się w momencie wprowadzania zmian lub reorganizacji. W tym czasie pracownicy mają obniżone poczucie bezpieczeństwa, nie wiedzą jaki los czeka ich po zmianach. Podczas wyprawy przed pracownikami będą stawiane zadania trudne, ale takie, by mogli je zrealizować i odnieść sukces, osiągnąć założony cel. Odnosząc sukcesy, zaczynają czuć się silni i potrzebni. Wzrasta ich poczucie bezpieczeństwa i pozytywne nastawienie do wprowadzanych w firmie zmian.
  Budowanie relacji z klientami – są to wyjazdy handlowców i klientów. Klienci wyjeżdżają na koszt swojego dostawcy. Zaczynają więc odczuwać wdzięczność wobec niego. A handlowcy mogą w nieoficjalnej atmosferze nawiązać bliższy kontakt z klientami, zacieśnić osobiste relacje.
  Rekreacja i motywacja – wyjazd jest nagrodą dla najlepszych pracowników lub zespołu. Tu część programu stanowi rekreacja np. zwiedzanie, narty, zabiegi SPA.