Szkolenia

osobiste programy szkolenia
szkolenie indywidualne dla konkretnej osoby, najczęściej w formie coachingu.

 

szkol1-9509547-9681386-7689462-5470753-4315781-5406646

szkolenia grupowe
szkolenia dla grup (największą efektywność zapewnia udział od 8 do 16 uczestników).

szkolenia otwarte
szkolenia grupowe, przeznaczone przede wszystkim dla odbiorców indywidualnych, może w nich brać udział każdy, zwiększają możliwość wymiany doświadczeń, uczestnictwo zależy od wolnych miejsc.

szkol6-9878024-5446429-6172979-5850935-9306764-6380299

szkolenia zamknięte
szkolenia grupowe przeznaczone dla zespołów z jednej, konkretnej organizacji, pozwalają na dogłębne zajęcie się konkretnymi sprawami i problemami w konkretnym zespole.

szkol4-6266371-2103412-4405391-5780199-2997803-7106777

szkolenia interaktywne
szkolenia prowadzone metodą warsztatową, opartą o ćwiczenie i praktyczne przeżywanie typowych sytuacji zawodowych, wymagających specyficznych, przewidywanych do kształtowania i doskonalenia w czasie danego szkolenia umiejętności, w szkoleniach tego typu główny nacisk skierowany jest na aktywny i bezpośredni udział wszystkich uczestników.

szkol3-5583083-6549067-6403857-8691605-8453898-2962360

trening scenariuszowy
proces edukacji oparty na udziale w ćwiczeniach, w których pojawiają się specjalnie przygotowane scenariusze opisujące typowe dla danej struktury organizacyjnej sytuacje zawodowe.

szkol8-5649906-7898022-5759685-4980005-3417361-8528723

szkolenia twarde
szkolenia obejmujące edukację i ćwiczenie umiejętności w obszarach ściśle związanych z wykonywaną pracą, np. obsługa maszyn i urządzeń, wiedza z zakresu bezpieczeństwa pracy, przepisów prawnych, księgowości, zasad dokumentacji, znajomość procedur, kodów i systemów, itp.

 

szkolenia dedykowane
szkolenia “szyte na miarę”, przygotowywane i realizowane dla zaspokojenia potrzeb szkoleniowych konkretnej organizacji lub osoby.

szkol2-1410773-5483266-6117665-6765904-2304944-9046879

szkolenia outdoor
szkolenia realizowane na zewnątrz, poza typową salą szkoleniową, w szkoleniach tego typu stosuje się specjalnie przygotowane ćwiczenia, mające swój rodowód m.in. w elementach: zabawy, sportu i szkoły przetrwania, rywalizacji i współpracy, pokonywania słabości i odkrywania zasobów.

metoda vpt JESTEM – (video personal training)
sposób analizy zachowań podczas ćwiczeń, pozwalający, dzięki rejestracji video, na bezpośredni wgląd, analizę i korekcję własnych zachowań.

metoda asystent JESTEM
stosowana głównie podczas szkoleń w obszarze wsparcia społecznego, pozwala na udział w szkoleniach osobom o mniejszych umiejętnościach społecznych – niepełnosprawnym, osobom starszym, dzieciom, itd., metoda wykorzystuje m.in. specyficzne formy wspierania indywidualnego: self – advocat i Pracownika Pierwszego Kontaktu (PPK).

szkol7-3180991-5675774-7154438-6614484-3835316-1558379

metoda ese JESTEM – (elementy sportów ekstremalnych)
bazuje na elementach zajęć outdoor, metoda wykorzystuje ruch i przestrzeń w szkoleniach grupowych, dostosowana do możliwości uczestników pozwala, poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń, na udział wszystkich.

szkol5-4439881-5997938-8479575-8876707-5012558-8599168

szkolenia miękkie
szkolenia obejmujące edukację i ćwiczenie umiejętności personalnych i rozwijania zasobów pracowników, obszary, których najczęściej dotyczą tego typu szkolenia to komunikacja, motywowanie, wpływanie na innych, umiejętności interpersonalne, negocjowanie, rozwój osobisty, itp.

     Masz już dość szkoleń w sali? Nudne wykłady i wielogodzinne siedzenie w salach konferencyjnych? Z nami tak to nie wygląda. Proponujemy uatrakcyjnienie szkoleń o zabawy i zajęcia terenowe. Czemu nie połączyć przyjemnego z pożytecznym.      W przypadku szkoleń kilkudniowych proponujemy wyjazdy w ciekawe miejsca, gdzie po szkoleniu dla uczestników przygotujemy moc atrakcji. Po śniadaniu szkolenie, a po obiedzie zabawa, na drugi dzień odprężeni i zrelaksowani uczestnicy wracają na salę szkoleniową.

 

     Proponujemy również szkolenia integracyjne. Są to zajęcia z trenerami i psychologami, którzy na przykładzie zabaw, jakie odbyły się wcześniej na imprezie, pokazują i objaśniają schemat działania w grupie. Uczą ludzi efektywnej i sprawnej pracy zespołowej. Proszę pamiętać, że wykłady oparte na wspólnych przeżyciach zespołu zapadają dużo lepiej w pamięć, niż informacje teoretyczne, nie poparte przykładami z życia. Podczas takich imprez trenerzy mogą po obserwacji grupy przekazać managerom lub prezesom cenne uwagi o zespole biorącym udział w imprezie. Może to pomóc w planowaniu dalszej strategii grupy.