Pikniki-festyny – Dojenie sztucznej krowy

     Jedną z atrakcji, zwłaszcza dla mieszczuchów, może być próba udojenia mleka od sztucznej krowy. Konkurencja jest bezpieczna zarówno dla dojącego, jak i dla samej krowy. Mamy zawsze gwarancję, że w trakcie trwania zabawy żadne zwierzę nie ucierpi.      Niewprawni farmerzy mogą spróbować swych sił i sprawdzić, czy w sytuacji wyższej konieczności byliby w stanie zapewnić sobie skromny posiłek z krowiego mleka. Pomimo, iż krowa jest sztuczna, reaguje na bodźce zewnętrzne i niewłaściwe podejście do niej może spowodować, że nie da mleka.